Finder CZ

Finder CZ, s.r.o.

dceřiná společnost tradičního stejnojmenného výrobce přístrojů pro řízení technologických procesů v průmyslu a zemědělství:

průmyslová relé a relé do plošných spojů, elektronická relé, vazební členy pro vstupy a výstupy řídicích systémů, signalizační moduly, časová relé, měřicí a kontrolní relé, elektronické elektroměry pro podružné i fakturační měření, přepěťové ochrany, spínané napájecí zdroje, termostaty, hydrostaty, topení, ventilace a osvětlení pro rozvaděče

a tradičního výrobce přístrojů pro ovládání technologie budov:

soumrakové spínače, spínací hodiny, schodišťové automaty, elektronické stmívače, pohybová a prezenční čidla, elektronické impulsně ovládané spínače, kroková relé, instalační relé a instalační stykače.

Spínací relé

Spínací relé paticová a do PS

Přístroje pro monitorování teploty

Přepěťové svodiče pro systémy elektrického napájení

Instalační stykače na DIN lištu

Modulové (instalační) stykače a relé

Patice relé

Impulzní relé

Relé impulsní, kroková a paměťová

Moduly pro ochranné zapojení

Optočleny

Polovodičové stykače a relé

Příslušenství pro spínací relé

Měřící, kontrolní a proudová relé

Relé, sondy a spínače pro hlídání hladin

Signalizace pohybu kompletní

Stmívače

Stmívače a regulace odporové zátěže

Přístroje pro monitorování fáze

Spínací relé modulová

Infapasivní spínače a pohybová PIR čidla

Časová relé

Časová relé

Pomocné kontakty pro modulové přístroje

Komponenty řídicího systému osvětlení

Soumraková relé, spínače a čidla

Elektroměry

Analogové spínací hodiny na DIN lištu

Soumrakové spínače

Přístroje pro monitorování hladiny / úrovně

Elektroměry, HDO

Termostaty rozvaděčů

Kondenzátory

Schodišťové automaty

Schodišťové automaty

Soumrakové spínače na DIN lištu

Termostaty, hygrostaty, senzory a převodníky

Hygrostaty rozvaděčů

Potenciometry pro ovládací přístroje

Napěťové monitorovací přístroje

Přepěťové ochrany přístrojů pro systémy el. napájení

Instalační relé na DIN lištu

Silové kabely

Svítidla rozvaděčů

Klimatizace, ventilace a osvětlení rozvaděčů

Svodiče bleskových proudů typ 1 (ochrana napájecí sítě)

Vzduchové filtry pro větrací systémy

Ventilátory rozvaděčů

Kombinace ovládacích a signalizačních zařízení ve skříni

Polovodičová relé

Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Stejnosměrné zdroje

Stejnosměrné a spínané zdroje

Topení rozvaděčů

Digitální spínací hodiny na DIN lištu

Hodiny a relé s reálným časem

Napájecí kabely

Ostatní příslušenství a náhradní díly svítidel

Bezpečnostní moduly a komponenty

Chladiče pro polovodičová relé

Přístroje pro monitorování proudu

Modulové ovládací vypínače, přepínače a tlačítka pro montáž na DIN lištu

Plovákové spínače

Aktuality

Novinky ABB - divize Elektrotechnické výroby

V sortimentu inteligentní elektroinstalace ABB-free@home® došlo k rozšíření o další oblíbené designové řady. Kromě již stávajících krytů v designu ...

Inovované plastové rozvodnice KLV

Inovované domovní rozvodnice KLV nabízejí více flexibility, jednoduchosti instalace i montáže, stejně jako možnost zapojení různých komunikačních zařízení. ...

Partnerský portál ELFETEX - školení

TIPY A TRIKY pro práci s partnerským portálem eshop.elfetex.cz ...

Newsletter