HAGER Electro

Čidla signalizace pohybu

Výkonové odpínače

Vypínače a odpínače 125A - 630A

Prázdné skříně

Prázdné skříně pro technologie (včetně stavebnicových systémů)

Infapasivní spínače a pohybová PIR čidla

Rámečky krycí pro přístrojové instalační kanály

Přístrojové lišty

Montážní příslušenství rozvaděčů

Instalační stykače na DIN lištu

Modulové (instalační) stykače a relé

Vypínače a odpínače do 125A

Zámkové systémy pro rozváděčové systémy

Klíče pro skříňové systémy

Komponenty pro kabeláž, protažení a fixaci kabelů rozvaděčů

Boční / zadní panely rozvaděčů

Adaptéry na DIN lištu

Jedno- a vícepólové svorkovnice

Svorky N, PE, PEN, stoupačkové, distribuční apod.

Přepážky pro montáž do elektroměrové skříně / rozvodnice

Elektroměrové desky a plombování

Montážní desky pro skříně rozvaděčů

Zvukové izolace /bariéry pro přístrojové instalační kanály

Proudové chrániče

Modulové jističe a chrániče do 6kA

Modulové spínače a zásuvky (pro parapetní rozvody a podlahové krabice)

Připojovací příruby pro malé skříně / rozváděče

Vývodky, zátky, redukce, příruby, manžety a průchodky

Vedení kabelů pro skříně

Dveře/ovládací panely rozvaděčů

Příslušenství modulových skříní

Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Příslušenství vypínačů a odpínačů

Bloky pomocných spínačů

Elektroměry

Elektroměry, HDO

Moduly rozváděče přípojnice

Moduly rozváděče systémy s pojistkami NH

Moduly rozváděče spínače

Konektory přípojnice

Moduly rozváděče s hlavním vypínačem

Přípojnice

Izolátory, držáky a sběrnice rozvaděčů

Příslušenství malých rozvaděčů

Příslušenství modulových jističů a chráničů

Přístrojové instalační kanály

Parapetní kanály a příslušenství

Schodišťové automaty

Schodišťové automaty

Impulzní relé

Relé impulsní, kroková a paměťová

Děrovky pily

Prázdné elektroměrové skříně

Elektronická média pro spínací zařízení

Hodiny a relé s reálným časem

Analogové spínací hodiny na DIN lištu

Moduly rozváděče s ochranou proti dotyku

Svorky pro rozvaděčové moduly

Moduly rozváděče pro modulární přístroje

Moduly rozváděče pro připojení přístrojů

Podstavce rozvaděčů

Instalační krabice pro telekomunikaci

Přechodové kusy pro soklové kanály

Instalační vkládací lišty a příslušenství

Kanály kabelové elektroinstalační

Instalační podlahové lišty a příslušenství

Elektrické pohony pro výkonové jističe

Ruční ovládání spínacích přístrojů

Příslušenství výkonových jističů (deonů)

Zamykání visacím zámkem pro přepínače

Rukojeti pro spínací přístroje

Spouště pracovního proudu

Instalační sloupky

Vertikální a nábytkové sloupky

Krabice přístrojové pro přístrojové instalační kanály

Instalační krabice pro parapetní kanály

Koncovky pro přístrojové instalační kanály

Rohy vnitřní pro přístrojové instalační kanály

Rohy vnější pro přístrojové instalační kanály

Spojky styčných míst pro přístrojové instalační kanály

Rozšíření pro připojení fáze

Propojovací kanály pro rozvaděče

Rozvaděčové kanály s boční perforací a příslušenství

Krycí rámečky parapetních kanálů (průchodu stěnou)

Osy spínačů

Víka /Krycí díly pro soklové kanály

Krycí desky pro rozvodnice s modulovými výřezy

Modulové skříně pod omítku s plechovými dvířky do IP40

Kanály přístrojové instalační Kryty

Klíče, zámky a panty pro skříně a rozvaděče

Modulové jističe

Pomocné kontakty pro modulové přístroje

Vyrovnání potenciálu pro přístrojové instalační kanály

Pojistkové odpínače

Rohy ploché pro přístrojové instalační kanály

Válcové pojistky

Pojistkové odpínače a držáky válcových pojistek

Soklové kanály kompletní

Spodní díly pro soklové kanály

Pojistkové odpínače a držáky nožových pojistek

Krytky toleranční pro přístrojové kanály

Průchozí svorkovnice

Svorky přípojnice

Komponenty pro montáž / modulární technologii rozvaděčů

Kryty odbočné přechodové

Výkonové jističe distribuční

Výkonové jističe do 630 A (deony)

Elektroměrové desky

Přepážky pro přístrojové instalační kanály

Hlásiče požáru

Autonomní detekce kouře a plynu

Příslušenství pro signalizace pohybu

Vypínače a odpínače nad 630A

Pojistky válcové PV10, PV14, PV22 apod.

Výkonové pojistky

Moduly rozváděče s jističem

Fázové přepážky

Podstavce pro instalační sloupky

Rohy vnější pro soklové kanály

Rohy vnitřní pro soklové kanály

Koncovky pro soklové kanály

Spojky pro soklové kanály

Přepěťové svodiče pro systémy elektrického napájení

Svodiče přepětí, filtry a bleskojisky

Příslušenství pro vestavná měřidla

Moduly ochrany před poruchovým proudem

Komunikační přípojné zásuvky, měď

Zásuvky pro TV/R/SAT, audio a komunikace

Přední panely rozvaděčů

Mechanická blokování pro spínače

Podpěťové spouště

Víka pro rohové díly parapetních kanálů

Komponenty pro dveře rozvaděčů

Měřidla pro rozvaděče - ampérmetry, voltmetry, watmetry apod.

Multifunkční měřicí přístroje

Kabelové vstupy skříní

Montážní desky a panely

Krycí lišty do elektroměrové skříně / rozvodnice

Montážní lišty, nosné lišty (TS35) a příslušenství

Modulové jističe a chrániče do 10kA

Spojky pro instalační kabelové kanály

Podlahové kanály a příslušenství

Připojovací skříně - kabelážní sady

Elektroměrové, pojistkové a plynové skříně pro distribuci

Příhrádky na dokumentaci rozvaděčů

Komponenty pro přepravu rozvaděčů

Kombinované svodiče typ 1

Příslušenství pro přípojnice

Přípojnicové systémy

Držáky přípojnic

Vypínače na DIN lištu

Membránové průchodky

Klapky pro větrací systémy

Držáky přístrojové pro soklové kanály

Fázové přípojnice

Kanály kabelové elektroinstalační podlahové

Zátěžové vypínače

Chrániče s tepelnou spouští (kombispínače)

Bezšroubové krabicové svorky

Silové kabely

Pojistky nožové

Modulové ovládací vypínače, přepínače a tlačítka pro montáž na DIN lištu

Montážní desky pro instalační rozváděče

Nýtovací matice

Metrické šrouby, matice a podložky

Krabice připojovací odbočné pro instalační kabelové kanály

Lepidla

Barvení, lepení a tmelení

Vrchní díly pro propojovací kanály

Rozety pro instalační sloupky

Digitální spínací hodiny na DIN lištu

Komponenty řídicího systému osvětlení

Komponenty řízení osvětlení

Soumrakové spínače na DIN lištu

Soumraková relé, spínače a čidla

Stmívače

Stmívače a regulace odporové zátěže

Modulové skříně na omítku s plechovými dvířky do IP40

Protipožární ochranné kanály

Kanály s požární odolností a příslušenství

Modulové skříně na omítku s vyšším krytím

Příslušenství pro telekomunikační technologie

Malé rozvaděče

Modulové skříně na omítku s plastovými dvířky do IP40

Modulové jističe a chrániče nad 10kA

Koncové a střední desky pro svorkovnici

Řadové svorky a příslušenství

Příčné propojky / přemostění pro řadové svorkovnice

Označení svorek

Instalační patrové svorkovnice

Odpojovací a nožové odpojovací svorkovnice

Svorkovnice pro ochranné vodiče

Pojistkové svorkovnice

Krytky pro svorky hlavního vedení

Krycí desky pro instalační sloupky

Přechodové adaptéry pro programy instalačních spínačů

Stropní připojení pro instalační sloupky

Kabelové příchytky na protipožární ochranné kanály

Uzemňovací sady

Příčky pro protipožární ochranné kanály

Příslušenství pro pojistkové spodky výkonových pojistek

Manipulace a připojování pojistkových odpínačů a držáků

Kabelové příchytky pro instalační kabelové kanály

Přechodové kusy pro rohové kanály

Koncovky pro instalační kabelové kanály

Rohy vnitřní pro instalační kabelové kanály

Rohy vnější pro instalační kabelové kanály

Modulární konektory

Patch panely, napájení

Modulové skříně pod omítku s plastovými dvířky do IP40

Signalizace pohybu kompletní

Zásuvky

Ostatní domovní nestandardní spínače a zásuvky

Komunikační technologie

Telefonní technika

Anténní zásuvky

Kryty pro spínače, vypínače, stmívače, žaluzie

Příslušenství pro programy instalačních spínačů

Bytové spínače, zásuvky a rozbočky

Prodlužovací přívody a rozbočky

Rámečky domovních spínačů a zásuvek

Tlačítka

Děrovací kleště

Instalační spínače

Modulové skříně do dutých stěn

Datové rozvaděče

Použití pro zámkové systémy

Čítače provozních hodin

Počítadla stavu, času, množství apod.

Příchytky pro propojovací kanály

Příslušenství pro spínací hodiny

Motorové spouštěče

Tlačítka, kompletní přístroje

Podpěťová relé na DIN lištu

Měřící, kontrolní a proudová relé

Přístroje pro monitorování fáze

Výkonové jističe motorové

Termostaty na DIN lištu

Termostaty, hygrostaty, senzory a převodníky

Svítidla rozvaděčů

Klimatizace, ventilace a osvětlení rozvaděčů

Svodiče bleskových proudů typ 1 (ochrana napájecí sítě)

Neutrální přípojnice

Svorky ovládacího kabelu

Panelové voltmetry

Přepínače voltmetru

Panelové ampérmetry

Svorky hlavního vedení

Teplotní čidla

DCF antény pro časové spínače

Zvonkové transformátory

Bezpečnostní a oddělovací transformátory

Tlačítka na DIN lištu

Plechové žlaby a příslušenství

Přednostní relé na DIN lištu

Přednostní a přepínací relé

Časová relé pro instalace na DIN lištu

Časová relé

Příchozí a odchozí kabelové svazky

Rohové kanály

Komponentní svorkovnice

Zvonkové transformátory

Domovní zvonky, bzučáky a tlačítka

Přepážky pro instalační kabelové kanály

Odpínače pro válcové pojistky

Bzučáky

Zvonky a bzučáky na DIN lištu

Kryty modulových jističů

Připojovací kabely pro rozvodné desky

Ovládací hlavice a signálky

Signálky na DIN lištu

Signalizace a ukazatele

Elektroměrová pole

Instalační relé na DIN lištu

Kabelové průchodky

T-kusy pro přístrojové instalační kanály

Řadové svorky pro neutrální vodiče

Víka /Krycí díly pro elektroinstalační kabelové kanály

T-kusy pro instalační kabelové kanály

Rohy ploché pro instalační kabelové kanály

Rozpěrné nýty pro propojovací kanály

Modulové zásuvky na DIN lištu

Přístroje pro monitorování proudu

Přepínače ampérmetru

Kabelové svorky pro přístrojové instalační kanály

Sady hotových kabelů pro zásuvné domovní instalace

Zásuvné instalační systémy budov

Konzoly pro přístrojové instalační kanály

Nůžky

Nářadí pro lisování, stříhání a odizolování

Koncové desky pro propojovací kanály

Zemní žlaby, kanály a kabelové šachty

Boční štípací kleště

Lakové tužky / barvy ve spreji

Krabice pro povrchovou montáž

Potenciálové svorky a připojení

Rychlospojky pro kryty skříní

Pletené flexibilní vodiče

Konektory pro zásuvné domovní instalace

Pojistkové lišty

Přepěťové ochrany přístrojů pro systémy el. napájení

Vložky osvětlení pro instalační spínací programy

Spínače / tlačítka žaluzií

Aktuality

Stěhujeme se do nového ve Znojmě!

Od října pro Vás otevíráme nové prostory našeho prodejního skladu ve Znojmě. Sklad bude otevřen na adrese Brněnská 31 - Technopark za Albertem.. ...

Den s dodavatelem na pobočkách - ŘÍJEN 2018

Navštivte naše pobočky a zhlédněte prezentace renomovaných dodavatelů. V rámci jednotlivých prezentací uvidíte novinky v sortimentu a máte jedinečnou možnost zkonzultovat Vaše dotazy přímo s odborníky. ...

GRILOVÁNÍ na našich pobočkách - ŘÍJEN 2018

Prezentace dodavatelů elektroinstalačního materiálu na pobočce Elfetexu - grilované občerstvení pro Vás ZDARMA. ...

Newsletter