OBO Bettermann

Společnost OBO Bettermann je přítomna na trhu s elektroinstalačním materiálem již přes sto let a po celou tuto dobu patřila, stejně jako dnes, mezi přední výrobce ve svém oboru. Základem jejího úspěchu je kvalitní sortiment více než 35.000 výrobků pro všechny oblasti elektrických instalací. Nemenší podíl na tomto úspěchu má však i rozsáhlá technická podpora zákazníků, dostupná přímo ve více než 60 zemích světa, včetně České republiky.

Výrobky se značkou OBO reprezentují především:

  • Kabelové nosné systémy, včetně žlabů a žebříků pro velká rozpětí podpěr nebo montáž svítidel.
  • Systémy s funkčností za požáru dle vyhlášky 23/2008 Sb.
  • Komplexní nabídka instalačních lišt, parapetních a rozvaděčových kanálů, instalačních sloupků a sloupů.
  • Systémy pro podlahové instalace.
  • Drobný elektroinstalační materiál, jako instalační krabice, vývodky, svorkovnice, nosníkové svorky, lišty, vypínače, zásuvky a další přístroje.
  • Ucelený program pro ochranu budov před bleskem a přepětím.

 

Drátěné žlaby

Příslušenství pro uzemnění a ochranu před bleskem

Příčky pro kabelový nosný systém

Vratové šrouby se čtvercovým krkem

Metrické šrouby, matice a podložky

Podložky

Přístrojové krabice propojené silové

Příslušenství pro systém podlahových kanálů

Upevňovací svorky

Kryty povrchových instalačních kanálů

Příslušenství pro systém instalačních kanálů na podlaze

Křížové kusy pro kabelové žlaby

Oblouky pro kabelové žlaby

Závěsné /profilové lišty

Stěnové a stropní držáky pro kabelový nosný systém

Plechové žlaby a příslušenství

Konzoly pro kabelový nosný systém

Přístrojové instalační kanály

Parapetní kanály a příslušenství

Montážní prvky na závěsnou /profilovou lištu

Víka oblouku pro kabelový nosný systém

Hlavice pro profilové lišty

Koncovky pro instalační kabelové kanály

Instalační vkládací lišty a příslušenství

Propojovací kanály pro rozvaděče

Upevňovací příchytky

Příslušenství instalačních trubek

Podstavce pro instalační sloupky

Vertikální a nábytkové sloupky

Instalační sloupky

Rohy vnitřní pro instalační kabelové kanály

Vertikální kabelové lávky

Kanály kabelové elektroinstalační

Rohy ploché pro instalační kabelové kanály

Rohy vnější pro instalační kabelové kanály

Víka pro podlahové kanály uložené v mazanině / otevřené

Montážní pásky

Protivany pro příchytky s třmenem

Přístrojové krabice

Víka pro kabelový nosný systém

Koncovky pro kabelové žlaby

Montážní desky pro kabelový nosný systém

Kabelové žlaby /kabelové žlaby se širokým rozpětím

Příchytky pro propojovací kanály

Rozvaděčové kanály s boční perforací a příslušenství

Kabelové vývodky

Podlahové krabice s vývodem

Kombinované svodiče typ 1

Přepěťové svodiče pro systémy elektrického napájení

Příchytky s hřebíkem

Plastové a keramické příchytky kabelů

Přístrojové krabice podlahové

Instalační podlahové a nábytkové krabice

Oblouky pro kabelové žebříky

Kabelové lávky /kabelové žebříky s velkým rozpětím

Vertikální kloubové oblouky pro kabelové žebříky

Podlahové kanály uložené v mazanině otevřené

Sklopné hmoždinky

Univerzální uzlovací hmoždinky

Profilové lišty (Niedax, Sonap, C profil,)

Spojky pro hromosvod

Svorky pro připojení hromosvodu

Cu a Al díly hromosvodu

Odpojovací svorky pro hromosvod

Stropní konzoly pro kabelový nosný systém

Montážní materiály pro kabelový nosný systém

Nosné žlaby svítidel

Ochranná a oddělovací jiskřiště hromosvodu

Svorky na potrubí pro hromosvod

Spojky pro kabelový nosný systém

Svorky pro kryty pro kabelový nosný systém

Chrániče hran pro instalační kanály

Víka T-kusu pro kabelový nosný systém

Vertikální kloubové oblouky pro kabelové žlaby

Stropní závěsy pro kabelový nosný systém

Matice pro závitové vývodky

Vývodky, zátky, redukce, příruby, manžety a průchodky

Jedno- a vícepólové svorkovnice

Flexibilní kabely

Kazetové rámy s kazetou

Šrouby do kovu

Šrouby se šestihrannou hlavou

Montážní víka pro podlahové protahovací a odbočné krabice

Spojky pro systém podlahových kanálů

Podlahové kanály a příslušenství

Přepěťové ochrany přístrojů pro systémy el. napájení

Kombinované svodiče pro datové / MCR technologie

Jímače hromosvodu

Nerez díly hromosvodu

Šrouby do plechu

Přepážky pro kabelový nosný systém

Zásuvky

Krytky toleranční pro přístrojové kanály

Rohy vnitřní pro přístrojové instalační kanály

Krycí desky pro instalační sloupky

Ovládací hlavice a signálky

Základové desky pro průmyslové konektory

Rohy vnější pro přístrojové instalační kanály

T-kusy pro přístrojové instalační kanály

Vložky pro podlahové rozvodné krabice

Přístrojové vložky pro instalaci pod podlahou

Šroubovací svorky

Příchytky pro zavěšování na nosníky a profily

Víka křížového kusu pro kabelový nosný systém

Sady hotových kabelů pro zásuvné domovní instalace

Zásuvné instalační systémy budov

Krabice pro montáž na stěnu / strop

Instalační krabice přisazené, IP5x

Krycí rámečky parapetních kanálů (průchodu stěnou)

Koncovky pro přístrojové instalační kanály

Víka pro rohové díly parapetních kanálů

Pásek zemnící pro hromosvod

Dlouhé matice

Závitové tyče

Připojovací svorky pro vodiče a zemniče

Kabelové průchodky závitové

Kanály přístrojové instalační Kryty

Stropní připojení pro instalační sloupky

Konzoly pro přístrojové instalační kanály

Vrchní díly pro propojovací kanály

Víka /Krycí díly pro elektroinstalační kabelové kanály

Instalační krabice přisazené, IP6x

Držáky přístrojové pro soklové kanály

Drátěné rošty a příslušenství

Přepěťové ochrany pro napájení a Informační technologie

Třmenové příchytky

Membránové průchodky

Závitové tyče

Svodiče přepětí, filtry a bleskojisky

Rámečky domovních spínačů a zásuvek

Hřebíky

Krycí desky pro instalační jednotky

Koncovky pro podlahové kanály

Montážní příslušenství pro hromosvody

Držáky vedení hromosvodu

Základny pro jímače hromosvodu

T-kusy pro instalační kabelové kanály

Příchytky napínacího drátu

Držáky vodičů hromosvodu

Fe díly hromosvodu

Vertikální kolena/ ohyby pro systém podlahových kanálů

Systémy vyrovnání potenciálu

Zemnící tyče

Desky na dno pro kabelový žlab

Vějířovité podložky

Rohy ploché pro přístrojové instalační kanály

Spojky styčných míst pro přístrojové instalační kanály

Svorky hlavního vedení

Bezšroubové krabicové svorky

Nivelizovatelné krabice pro dvojité a duté podlahy

Příslušenství pro přístrojové nástavce

Přístrojové nástavce prázdné

Modulové spínače a zásuvky (pro parapetní rozvody a podlahové krabice)

Kryty pro spínače, vypínače, stmívače, žaluzie

Krabice přístrojové pro přístrojové instalační kanály

Kabelové žebříky a rošty

Soklové kanály kompletní

Instalační podlahové lišty a příslušenství

Rohy vnitřní pro soklové kanály

T-kusy pro kabelové žlaby

Přídavné T-kusy pro kabelové žlaby

Těsnící kroužky

Rozpěrné nýty pro propojovací kanály

Multifunkční nástroje (lisování / řezání / děrování)

Spojky na závěsnou /profilovou lištu

Podlahové rozvodné krabice

Svodiče bleskových proudů typ 1 (ochrana napájecí sítě)

Samosvorné matice

Kabelové příchytky na protipožární ochranné kanály

Spojky pro instalační kabelové kanály

Pancéřové trubky kovové

Pevné instalační trubky

Rozety pro instalační sloupky

Rozšíření, redukce

Příslušenství pro CEE vidlice

Koncovky /krytky na závěsnou /profilovou lištu

Přepážky pro podlahové kanály uložené v mazanině

Kovové příchytky kabelů

Uzemňovací svorky na potrubí

Svorky a pásky pro pospojení a uzemění

Potenciálové svorky a připojení

Závitové ucpávky

Křížové kusy pro kabelové žebříky

Vkládací plechy pro kabelové žebříky

Telekomunikační svorkovnice

Telefonní skříně

Svodiče bleskových proudů pro datové / MCR technologie

Montážní rám pro telekomunikační svorkovnice

Speciální nástroje pro komunikační technologie

Kabelové svorky pro přístrojové instalační kanály

Přístrojové lišty

Střešní podpěry a držáky vodičů hromosvodu

Montážní svorky pro přepážky pro kabelový nosný systém

Kabelové těsnící kroužky pro vývodky

Spínače / tlačítka žaluzií

Komunikační technologie

Instalační spínače

Standardní hmoždinky

Dráty zemnící pro hromosvod

Kryty krabic pro montáž do stěny / stropu

Víčka pro instalační krabice

Krabice pro montáž do stěny / stropu

Dělicí přepážky pro přístrojové krabice

Přepážky pro přístrojové nástavce

Kabelové spojky a přechodky

Odpojovací cívky pro vnitřní ochranu před bleskem

Řetízky

S-háky

Kotvy, lustrháky a speciální hmoždinky

Kryty krabic pro montáž na stěnu / strop

Kryty proti prachu pro modulární konektory

Datové připojení, svorky, konektrory, boxy

Příslušenství pro zásuvky / zástrčky s ochranným kontaktem

Instalační lištové krabice

Příslušenství pro protipožární bariéry

Protipožární bariéry

Příslušenství pro protipožární ochranné kanály

Kanály s požární odolností a příslušenství

Kryty pro přídavný modul instalačních sloupků

Přepěťové svodiče pro datové / MCR technologie

T-kusy pro kabelové žebříky

Víka T-kusu pro kabelový nosný systém

Skoby

Vruty do dřeva

Instalační krabice zapuštěné, do dutých stěn

Držáky drátěných lamel pro přístrojové instalační kanály

Drátěné lamely pro přístrojové instalační kanály

Multimetry

Multimetry a klešťové ampérmetry

Přepážky pro přístrojové instalační kanály

Háky se závitem, lustrháky

Šestihranné matice

Závrtné šrouby

Tubusové kabelové vývody

Příslušenství pro ochranu proti přepětí v energetice

Matky s okem

Napínací šrouby a závěsná oka

Přístrojové přípojky

Základní prvky pro svodiče přepětí

Slaboproudé konektory

Konektory, svorky a banánky pro elektroniku

Nástavce rohové pro kabelové žlaby

Rozvodnice silové pro dvojité podlahy

Šrouby s T-hlavou

Vázací pásky

Tlakové svorky

Trubkové objímky

Skupinové držáky

Zalévací pryskyřice

Lepidla

Barvení, lepení a tmelení

Ředidla a rozpouštědla

Křížové kusy pro instalační kabelové kanály

Kryty odbočné přechodové

Kabelové příchytky pro instalační kabelové kanály

Závitové kolíky

Natloukací hmoždinky

Oddálený hromosvod

Zaváděcí tyče hromosvodu

Spojovací články řetězu

Kabelové vývody pro stropní svítidla

Spojky a vývody pro připojení svítidel

Spojky žebříku rohové

Zásuvková kombinace CEE

Vázací pásky

Kluzné matice

Šrouby s kolíkovou rukojetí

Rohy vnější pro soklové kanály

Izolátory, držáky a sběrnice rozvaděčů

Nástrčné klíče

Oblouky pro drátěné žlaby

Koncovky pro soklové kanály

Kabelové držáky

Nůžky

Nářadí pro lisování, stříhání a odizolování

Díly odbočné pro kabelové žebříky

Tlačítka

Spojky instalačních trubek

Vícenásobné stolní zásuvky

Instalační krabice zapuštěné, přístrojové

Víka /Krycí díly pro přístrojové instalační kanály

Instalační krabice pro parapetní kanály

Lanové svorky

Ocelové dráty

Ostatní domovní nestandardní spínače a zásuvky

Koncovky instalačních trubek

Komunikační přípojné zásuvky, měď

Křížové kusy pro přístrojové instalační kanály

Příchytky pro montáž ohebných trubek

Šroubové svorky pro instalační krabice a svítidla

Montážní lišty

Montážní lišty, nosné lišty (TS35) a příslušenství

Prázdné skříně

Flexibilní systémy instalačních kabelových kanálů

Krabice pro povrchovou montáž

Traverzní víka pro systém podlahových kanálů

Zarážecí hroty pro zemnící tyče

Podlahové kanály zalité mazaninou

Požární bariéry

Nosič modulu pro použití do dutých podlah

Izolační materiály, desky a podložky

Rámečky krycí pro přístrojové instalační kanály

Přepážky pro instalační kabelové kanály

Montážní pásky a profily

Spodní díly instalačních kanálů na podlahu

Vruty se šestihrannou hlavou

Vruty

Protipožární ochranné kanály

Podpěry hromosvodu

Zvukové izolace /bariéry pro přístrojové instalační kanály

Odlehčení tahu pro přístrojové krabice

Vyrovnání potenciálu pro přístrojové instalační kanály

Značení, popis a revize hromosvodů

Zemnicí svorky

Klíče, zámky a panty pro skříně a rozvaděče

Přepážky pro zásuvky /krabice

Kabelové vývody pro pro systém podlahových kanálů

Uzemňovací body

Spojky pro soklové kanály

Děrovací kleště

Natloukací hmoždinky

Montážní sady pro instalaci přístrojů do kazety

Kabelové průchodky

Natloukací ocelové kotvy

Podpěrné konzoly pro kabelový nosný systém

Sady nástrčných klíčů

Usazovací železa

Přípojnicové systémy

Pákové kleště, Závitořezy

Ruční nářadí pro řemeslníky

Pracovní nářadí pro kabelové svazky

Nářadí pro svazkování

Zásuvky CEE

Průmyslové zásuvky, vidlice a spojky (CEE, apod.)

Vložky osvětlení pro instalační spínací programy

Zemnící pásky

Protipožární ochranné potahy / obvaz

Hmoždinky do dutých stěn

Hmoždinky do sádrokartonu a dutých stěn

Zásuvky pro TV/R/SAT, audio a komunikace

Pancéřové trubky plastové

Nůžky na potrubí

Kolena instalačních trubek

Bytové spínače, zásuvky a rozbočky

Kontrolní a zkušební zařízení pro ochranu proti přepětí

Příslušenství přepěťové ochrany datové techniky

T kusy pro kabelové chráničky

Ostatní přístroje

Příslušenství pro programy instalačních spínačů

Nivelizační kroužky / rámy pro systém podlahových kanálů

Odbočné jednotky pro podlahové kanály uložené v betonu

Kleště pro smršťovací bužírky

Bezšroubové svorky pro instalační krabice a svítidla

Kotevní šrouby

Fe lanka, lana a uzlovací řetízky

Uzemňovací materiály

Nástroje na odstranění izolace

Výstražné / informační štítky

Profilové podpěry pro kabelové žebříky

Izolační rohože

Spojky krytů pro kabelový nosný systém

Anténní zásuvky

Spojky víka pro přístrojové instalační kanály

Zásuvky pro vyrovnání potenciálu

Držáky skleněných a keramických pojistek

Prodloužení pro přístrojové vložky

Hasáky, trubkové kleště

Čisticí, ochranné a izolační spreje

Kompenzační kroužky pro krabice pod omítku

Aktivní hromosvod

Nedefinovatelná hierarchie

Aktuality

Stěhujeme se do nového ve Znojmě!

Od října pro Vás otevíráme nové prostory našeho prodejního skladu ve Znojmě. Sklad bude otevřen na adrese Brněnská 31 - Technopark za Albertem.. ...

Den s dodavatelem na pobočkách - ŘÍJEN 2018

Navštivte naše pobočky a zhlédněte prezentace renomovaných dodavatelů. V rámci jednotlivých prezentací uvidíte novinky v sortimentu a máte jedinečnou možnost zkonzultovat Vaše dotazy přímo s odborníky. ...

GRILOVÁNÍ na našich pobočkách - ŘÍJEN 2018

Prezentace dodavatelů elektroinstalačního materiálu na pobočce Elfetexu - grilované občerstvení pro Vás ZDARMA. ...

Newsletter