Schneider Electric CZ

Tlačítka

Bytové spínače, zásuvky a rozbočky

Mřížky ventilátorů rozvaděčů

Klimatizace, ventilace a osvětlení rozvaděčů

Svorky pro kryty pro kabelový nosný systém

Kabelové žebříky a rošty

Koncovky pro kabelové žebříky

Montážní desky pro kabelový nosný systém

Montážní desky a panely

Montážní materiály pro kabelový nosný systém

Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Příslušenství výkonových jističů (deonů)

Komponenty pro rozšíření rozvaděčů

Prázdné skříně pro technologie (včetně stavebnicových systémů)

Komunikační technologie

Zásuvky pro TV/R/SAT, audio a komunikace

Modulové jističe

Modulové jističe a chrániče do 10kA

PLC kabely

Programovatelé PLC automaty a inteligentní relé

Přední panely rozvaděčů

Kryty / rámečky / popisovací lišty rozvaděčů

Modulové jističe a chrániče do 6kA

Rámečky domovních spínačů a zásuvek

Motorové spouštěče

Kryty pro spínače, vypínače, stmívače, žaluzie

Vestavné zásuvky CEE

Průmyslové zásuvky, vidlice a spojky (CEE, apod.)

Příslušenství pro přípojnicové rozvodnice

Přípojnicové systémy

Výkonové odpínače

Vypínače a odpínače 125A - 630A

Lakové tužky / barvy ve spreji

Barvení, lepení a tmelení

Podstavce rozvaděčů

Boční / zadní panely rozvaděčů

Výkonové stykače pro střídavý proud

Výkonové stykače, ministykače a pomocné stykače

Instalační spínače

Elektrické pohony pro výkonové jističe

Bloky pomocných spínačů

Softstartéry

Frekvenční měniče a softstartéry

Proudové chrániče

Přední kryty pro přepínače

Ovládací hlavice a signálky

Stykačové kombinace

Střechy rozvaděčů

Připojovací příruby pro malé skříně / rozváděče

Prázdné skříně pro distribuci

Dveře/ovládací panely rozvaděčů

Panelové ampérmetry

Měřidla pro rozvaděče - ampérmetry, voltmetry, watmetry apod.

Přepínače ampérmetru

Pomocné stykače, relé

Čelní kryty pro hřibová tlačítka

Polohové spínače

Koncové a polohové spínače a mikrospínače

Počítadla stavu, času, množství apod.

Prázdné skříně

Instalační krabice přisazené, IP6x

Čítače provozních hodin

Rukojeti pro spínací přístroje

Příslušenství vypínačů a odpínačů

Přední kryty pro tlačítka

Identifikační štítky pro ovládací přístroje

Stejnosměrné zdroje

Stejnosměrné a spínané zdroje

Montážní sady pro výkonové jističe

Přístroje pro monitorování izolace a uzemnění

Signální věže, kompletní jednotky

Majáky, světelná a akustická bezpečnostní signalizace

Fázové přepážky

Ultrazvukové sondy

Čidla a detekce polohy a stavu

Přední kryty pro signálky

Objímky pro ovladače a signálky

Rozváděče (prázdné)

Zátěžové vypínače

Vypínače a odpínače do 125A

Prázdné kryty pro závěsná tlačítka

Příslušenství pro tepelná relé

Ochrany motorů, tepelná relé

Příslušenství pro frekvenční měniče

Světelné snímače energetické

Příslušenství pro polohové spínače

Indukční snímače přiblížení

Tepelné relé

Kombinace startéru motoru

Ovládací hlavice polohových a kloubových spínačů

Příslušenství modulových jističů a chráničů

Binární vstupy pro sběrnicové systémy

Elektronická instalace budov EIB

Akční členy vytápění pro sběrnicové systémy

Magnetické snímače přiblížení

Bezpečnostní moduly a komponenty

Termostaty rozvaděčů

Termostaty, hygrostaty, senzory a převodníky

Hygrostaty rozvaděčů

Frekvenční měniče do 1kV

Vratové šrouby se čtvercovým krkem

Metrické šrouby, matice a podložky

Topení rozvaděčů

Klecové matice

Příslušenství malých rozvaděčů

Příslušenství modulových skříní

Závěsná tlačítka, kompletní jednotka

Výkonové jističe distribuční

Výkonové jističe do 630 A (deony)

Profily rozvaděčů

Datové rozvaděče

Síťové skříně

Výkonové jističe motorové

Náhradní díly pro programy instalačních přepínačů

Modulové spínače a zásuvky (pro parapetní rozvody a podlahové krabice)

Montážní lišty, nosné lišty (TS35) a příslušenství

Indikační a signalizační zdroje

Zvonkové transformátory

Zvonkové transformátory

Příslušenství pro ovládací přístroje

Zásuvky na DIN lištu

Modulové zásuvky na DIN lištu

Pomocné kontakty pro modulové přístroje

Modulové ovládací vypínače, přepínače a tlačítka pro montáž na DIN lištu

Polohové spínače s odděleným ovladačem

Ovladače pro polohové spínače se samostatným ovladačem

Přípojnice

Izolátory, držáky a sběrnice rozvaděčů

Přepěťové ochrany

Komponenty pro přepravu rozvaděčů

Jednofázové ovládací transformátory

Bezpečnostní a oddělovací transformátory

Krycí lišty do elektroměrové skříně / rozvodnice

Vývodky, zátky, redukce, příruby, manžety a průchodky

Přístroje pro monitorování fáze

Měřící, kontrolní a proudová relé

Napěťové monitorovací přístroje

Válcové pojistky

Pojistky válcové PV10, PV14, PV22 apod.

Vstupní / výstupní zařízení pro sběrnicové systémy

Modulové jističe a chrániče nad 10kA

Instalační stykače na DIN lištu

Modulové (instalační) stykače a relé

Prázdné skříně pro rozváděče

Ruční ovládání spínacích přístrojů

Časová relé

Časová relé

Napájecí jednotky pro přípojnicové rozvodnice

Tlačítka, kompletní přístroje

Proudové transformátory

Měřící proudové transformátory

Logické moduly

Montážní systémy pro přípojnicové rozvodnice

Kabelové spínače / stmívače

Regulátory pokojové teploty pro sběrnicové systémy

Grafické panely

Skříně pro ovládací a signalizační přístroje

Odpojovací relé žaluzie

Ostatní přístroje

Jednotky přípojnicové rozvodnice

Zásuvky CEE

Komponenty pro dveře rozvaděčů

Použití pro zámkové systémy

Klíče, zámky a panty pro skříně a rozvaděče

Komponenty pro montáž / modulární technologii rozvaděčů

Impulzní relé

Relé impulsní, kroková a paměťová

Elektronické zařízení ochrany a ovládání motoru

Patch kabely, měď 

Patch kabely

Odpojovací zesilovače

Elektronika rozvaděčů, řídící moduly

Teplotní sondy

Nástavbová zásuvka SCHUKO

Spojky CEE

Změny směru pro přípojnicové rozvodnice

Chrániče s tepelnou spouští (kombispínače)

Kompletní PLC systém

Polohové spínače s přidržením

Příslušenství instalačních krabic a přípojnicových rozvodnic

Kombinace ovládacích a signalizačních zařízení ve skříni

Spínací relé

Spínací relé paticová a do PS

Síťové přepínače

Síťové přepínače a routery

Voliče, kompletní přístroje

Signálky na DIN lištu

Signalizace a ukazatele

Tlačítkové panely pro ovládací a signalizační zařízení

Soumrakové spínače na DIN lištu

Soumraková relé, spínače a čidla

Tlakové spínače

Tlakové spínače a regulace tlaku

Spínače, joysticky

Zámkové systémy pro rozváděčové systémy

Nožní spínače

Nožní a lankové spínače

Přístroje pro monitorování bezpečnostních obvodů

Komponenty pro uzemnění / vyrovnání potenciálu rozvaděčů

Potenciálové svorky a připojení

Optické / akustické signalizační přístroje

Houkačky a sirény

Malé rozvaděče

Kryty modulových jističů

Předmontované kabely senzor - aktor

Obouruční spínací zařízení

Přístroje pro monitorování otáček / klidového stavu

Kaloty, čočky

Stěnové a stropní držáky pro kabelový nosný systém

Stykače pro kompenzaci

Kompenzace elektrické energie

Montážní desky pro skříně rozvaděčů

Přepěťové svodiče pro systémy elektrického napájení

Svodiče přepětí, filtry a bleskojisky

Elektroměry

Elektroměry, HDO

Vypínače na DIN lištu

Adaptéry na DIN lištu

Moduly ochrany před poruchovým proudem

Kontrolky, kompletní jednotky

Pojistkové odpínače

Pojistkové odpínače a držáky válcových pojistek

Spouště pracovního proudu

Krytky pro tlačítkové ovladače

LED moduly

Svorky N, PE, PEN, stoupačkové, distribuční apod.

Kabelová oka lisovací pro Cu-vodič dle DIN 46235

Bloky pro výkonové jističe

Propojovací sady pro výkonové jističe

Nýtovací matice

Lankové nouzové vypínače

Rozšíření pro připojení fáze

Krabice pro montáž do stěny / stropu

Instalační krabice přisazené, IP2x

Držáky přípojnic

Vypínače a odpínače nad 630A

Regulátory pokojové teploty

Konektory senzor - aktor

Obouruční ovládací putly

Ovládací pulty pro technologie

Příslušenství pro lankové nouzové vypínače

Signalizace pohybu kompletní

Infapasivní spínače a pohybová PIR čidla

Vedení kabelů pro skříně

Kabelové průchodky

Stolové systémy

Konzoly pro kabelový nosný systém

Optické moduly pro signální sloupky

Elektromotory

Elektromotory a pohony

Jednosměrné světelné závory

Digitální spínací hodiny na DIN lištu

Hodiny a relé s reálným časem

Anténní zásuvky

Spínače / tlačítka žaluzií

Analogové spínací hodiny na DIN lištu

Reflexní světelné závory

Zásuvky

Modulové skříně na omítku s vyšším krytím

Montážní lišty

Cívky pro stykače

Tepelná relé

Svorky hlavního vedení

Elektronická nadproudová relé

Svorky ovládacího kabelu

Vícefunkční ovládací zařízení pro sběrnicové systémy

Zásuvkové, ovládací a svorkovnicové skříně

Panelové měření frekvence

Trvalá světla

Přídavné T-kusy pro kabelové žebříky

Závitové čepy

Protivany pro příchytky s třmenem

Kabelové lávky /kabelové žebříky s velkým rozpětím

Fázové přípojnice

Kapacitní snímače přiblížení

Kondenzátory

Panelové voltmetry

Vodotěsné spínače, zásuvky a rozbočky

Příslušenství pro přípojnice

Přídavné moduly pro elektronickou ochranu a řízení motorů

Vázací pásky

Zástrčky CEE

Panelové čítače impulzů

Moduly rozváděče přípojnice

Komponenty pro kabeláž, protažení a fixaci kabelů rozvaděčů

Přístroje pro monitorování proudu

Cívky pro nízké napětí

Přístroje pro monitorování hladiny / úrovně

Relé, sondy a spínače pro hlídání hladin

Skříně / rozváděče pro PC, monitor nebo periferie

T-kusy pro kabelové žebříky

Oblouky pro kabelové žebříky

Třmenové příchytky

Příčky rozvaděčů

Přepážky pro kabelový nosný systém

Přístroje pro monitorování teploty

Stropní závěsy pro kabelový nosný systém

Montážní příslušenství rozvaděčů

Vertikální kloubové oblouky pro kabelové žebříky

Montážní nástroj pro ovládací a signalizační zařízení

Třístupňové přepínače

Patice relé

Příslušenství pro spínací relé

Reflektory pro světelné závory

Přístroje pro monitorování rozjezdových proudů

Víka pro kabelový nosný systém

Závěsné /profilové lišty

Pojistkové odpínače a držáky nožových pojistek

Příslušenství pro ochranu proti přepětí v energetice

Výkonové jističe nad 630 A (deony)

Sběrnice, decentr. periferie - komunikační moduly

Podpěťové spouště

Spínací cívky pro výkonové jističe

Pomocné kontakty pro stykače

Časování pro podpěťové spouště

Patice pro výkonové vypínače

Spojky pro kabelový nosný systém

Krycí desky pro rozvodnice s modulovými výřezy

Řadové svorky a příslušenství

Plechové žlaby a příslušenství

Šrouby s T-hlavou

Výkonové pojistky

Pojistky nožové

Vidlice a spojky pro prodlužovací přívody

Upevňovací svorky

Přístrojové zástrčky CEE

Kabelové vývodky

Podpěrné konzoly pro kabelový nosný systém

Držáky štítků pro ovládací přístroje

Stropní konzoly pro kabelový nosný systém

Zálohové zdroje UPS

UPS záložní zdroje

Bloky časovačů

Stupnice pro panelové přístroje

Těsnící kroužky

Závěsy pro rozváděčové systémy

Ventilátory rozvaděčů

Membránové průchodky

Krabice pro montáž na stěnu / strop

Instalační krabice přisazené, IP5x

Vložky osvětlení pro instalační spínací programy

Montážní desky pro instalační rozváděče

Spodní díly pro soklové kanály

Odpínače pro válcové pojistky

Podlahové kanály zalité mazaninou

Podlahové kanály a příslušenství

Kabelové průchodky

Příslušenství krabic pro montáž na stěnu / strop

Schodišťové automaty

Schodišťové automaty

Napěťové transformátory

Měniče napětí

Centrální řídící systémy pro budovy

Signalizace aktivace

Příslušenství pro řídicí jednotky

Modulární spojky

Datové připojení, svorky, konektrory, boxy

Fyzikální senzory pro sběrnicové systémy

Ovládaví panely pro elektronickou ochranu a řízení motorů

Spouště nadproudové výkonových jističů

Krabice s vývodkami pro přípojnicové rozvodnice

Logické moduly pro sběrnicové systémy

Filtry (rozváděč klimatizace)

Zámky a kryty pro spínače na DIN lištu

Klíče pro skříňové systémy

Nouzové vypínače, kompletní jednotky

Kluzné matice

Lisovací kabelová oka a spojky

Přepínače voltmetru

Datová rozhraní pro sběrnicové systémy

Systémová rozhraní / media gateway pro sběrnicové systémy

Dotykové senzory pro sběrnicové systémy

Pohybová čidla pro sběrnicové systémy

Analogové vstupy pro sběrnicové systémy

Ovládací pohony pro sběrnicové systémy

Přípojné / odbočné svorky sběrnicového systému

Vazební členy liniové / oblastní sběrnicového systému

Dotykové přepínače pro sběrnicové systémy

Spínací akční členy pro sběrnicové systémy

Akční členy žaluzií pro sběrnicové systémy

Příhrádky na dokumentaci rozvaděčů

Stmívací akční členy pro sběrnicové systémy

Střídavé zdroje

Příslušenství pro sběrnicové systémy

Ovládací panely

Montážní prvky na závěsnou /profilovou lištu

Stmívače

Řídicí jednotky pro žaluzie

Světelné signalizace pro instalační spínací programy

Tlačítka na DIN lištu

Adaptéry přípojnice

Moduly signálních sloupků, patky bez trubky

Moduly signálních sloupků, patky s trubkou

Moduly signálních sloupků, montážní úhelníky, konzoly

Neutrální přípojnice

Krabice pro povrchovou montáž

Napájecí zdroje pro sběrnicové systémy

Šrouby do kovu

Příslušenství pro signalizace pohybu

Nástrčné matice

Ostatní domovní nestandardní spínače a zásuvky

Zásuvky pro holicí strojek

Komunikační přípojné zásuvky, měď

Elektronické spínače

Šrouby do plechu

Vruty

Svorkovnice pro ochranné vodiče

Průchozí svorkovnice

Pojistkové svorkovnice

Šroubové svorky pro instalační krabice a svítidla

Svorky a připojení pro energetiku

Příčné propojky / přemostění pro řadové svorkovnice

Svorky a pásky pro pospojení a uzemění

Označení svorek

Koncové a střední desky pro svorkovnici

Instalační relé na DIN lištu

Modulové jističe s přídavným zařízením

Kombinace modulových jističů, chráničů a přídavných zařízení

Žilové dutinky pro laněná jádra

Žilové dutinky

Svítidla rozvaděčů

Zvonky a bzučáky na DIN lištu

Zvonky a bzučáky na DIN lištu

Koncové svorky / držáky pro svorkovnice

Časová relé pro instalace na DIN lištu

Přednostní relé na DIN lištu

Přednostní a přepínací relé

Podpěťová relé na DIN lištu

Relé podpěťová a přepěťová

Systémy značení kabelů

Kabelové návlečky

Rádiové vysílače

Světelné snímače s odrazkou

Vidlicové světelné závory

PLC digitální vstupní / výstupní moduly

Jedno- a vícepólové svorkovnice

Napájecí kabely

PLC analogové vstupní / výstupní moduly

Průmyslové konektory a propojovací kabely

PLC skříně, montážní rámy

Záslepky pro ovládací přístroje

Propojovací kanály pro rozvaděče

Rozvaděčové kanály s boční perforací a příslušenství

Modulové skříně pod omítku s plastovými dvířky do IP40

PLC základní jednotky

Sběrnice, decentr. periferie - montážní rámy

PLC napájení systému

Optické senzory / optické zesilovače

Dobíjecí baterie

Sběrnice decentr. periferie-analogové vstup/výstup moduly

Modulové skříně na omítku s plastovými dvířky do IP40

Rotační enkodéry, snímače otáček

Vrchní díly pro propojovací kanály

Bytové termostaty a regulátory

Svorky přípojnice

Výměníky tepla vzduch / vzduch (rozváděč klimatizace)

Výměníky tepla vzduch / voda (rozváděč klimatizace)

Klimatizace rozvaděčů

Filtry pro nízké napětí

Teplotní čidla

Časové spínače, mechanické pro instalační spínací programy

Přístrojové krabice

Instalační podlahové a nábytkové krabice

Osy spínačů

Čtyřhranné matice

Drátěné žlaby

Drátěné rošty a příslušenství

PLC funkční / technologické moduly

Účastnické šňůry TV

Popisovací a označovací štítky

Popisování, označování a příslušenství

Signalizace pohybu základní jednotky

Pasivní adaptéry

Digitální paměťová média

Externí paměti, USB Flash disky, paměťové karty

Termostaty na DIN lištu

Vázací pásky

Zásuvky pro připojení spotřebičů

Cívky filtračního obvodu pro nízké napětí

Adaptéry pro ovládací přístroje

Instalační krabice zapuštěné, do dutých stěn

Instalační krabice zapuštěné, odbočné

Sběrnice decentr. periferie-digitální vstup/výstup moduly

Speciální žárovky (lednice, kamna apod.)

LED žárovky

Led žárovky, LED trubice

Modemy

Rádiové přijímače

PLC komunikační moduly

PLC paměťové jednotky

Programovací a technologický software

Příslušenství pro RFID

Příslušenství pro senzory

Barevné snímače

Rámové světelné závory

Moduly signálních sloupků, přípojné moduly

Moduly signálních sloupků, akustické

Příslušenství pro zásuvky / zástrčky s ochranným kontaktem

Ruční /nástěnné senzory pro sběrnicové systémy

Silové kabely

Moduly signálních sloupků, trubky

Moduly driverů /ovladačů pro sběrnicové systémy

Příslušenství pro programy instalačních spínačů

Přístrojové krabice propojené silové

Vertikální a nábytkové sloupky

Vysílače / dálková ovládání pro instalační spínací programy

RFID-přenašeče

Světelné clony

Panelová PC

Instalační krabice zapuštěné, přístrojové

Signalizační a operační panely pro sběrnicové systémy

Moduly rozváděče pro připojení přístrojů

Příslušenství pro UPS

DCF antény pro časové spínače

Software pro sběrnicové systémy

Software pro elektrotechniku

Vícenásobné stolní zásuvky

USB-záložní zdoje napětí

Panelové ovládací vypínače, přepínače a tlačítka pro montáž do přístrojů

Samořezné šrouby

Kombinace spínač / zásuvka

Zvonková tlačítka

Modulové skříně pod omítku s vyšším krytím

Moduly pro ochranné zapojení

Desky pro odpojení fáze

Přístrojové krabice podlahové

Šrouby se šestihrannou hlavou

Nedefinovatelná hierarchie

PC kabely

Okna rozvaděčů

Prázdné zapouzdřené rozvaděče a skříně

Odtoky kondenzátu rozvaděčů

Omezovače proudu

Akustické signalizace

Dekorační prvky pro kryty

Objímky

Instalační lištové krabice

Profilové podpěry pro kabelové žebříky

Přístrojové přípojky

Zástrčky s ochranným kontaktem (SCHUKO)

Textové panely

Rámy pro tlačítka

Bzučáky

Kanály přístrojové instalační Kryty

Instalační sloupky

Kabelové svazky

Svazkovací spirály

Stropní připojení pro instalační sloupky

Držáky skleněných a keramických pojistek

Přístrojové instalační kanály

Parapetní kanály a příslušenství

Koncovky pro přístrojové instalační kanály

Spojky styčných míst pro přístrojové instalační kanály

Kabelové svorky pro přístrojové instalační kanály

Přepážky pro přístrojové instalační kanály

Vyrovnání potenciálu pro přístrojové instalační kanály

Podstavce pro instalační sloupky

Příslušenství pro systém podlahových kanálů

Rohy vnitřní pro přístrojové instalační kanály

Piktogram pro nouzové / informační svítidlo

Moduly a piktogramy pro nouzová svítidla

Ostatní příslušenství a náhradní díly svítidel

Nouzová svítidla

Nouzová svítidla zářivková

Přenosná svítidla - ruční hal. reflektory

Podlahové rozvodné krabice

Přístroje pro monitorování frekvence

Materiály pro označování programů instalačních spínačů

Vytahovače světelných zdrojů

Nouzová svítidla LED

Přístroje pro kontrolu doběhu

Skleněné a keramické pojistky

Pojistky trubičkové - skleněné a keramické

Pojistkové spodky a držáky skleněných a keramických pojistek

Vložky pro podlahové rozvodné krabice

Vložky kontaktů pro průmyslové konektory

Hlásiče požáru

Autonomní detekce kouře a plynu

Polovodičová relé

Polovodičové stykače a relé

Průmyslová PC

Čidla signalizace pohybu

Rohy ploché pro instalační kabelové kanály

Instalační vkládací lišty a příslušenství

Modulární konektory

Audio a video svorky, konektory, adaptéry a příslušenství

Převodníky rozhraní

Potenciometry pro ovládací přístroje

Nabíjecí stanice E-mobility

Krabice přístrojové pro přístrojové instalační kanály

Flexibilní kabely

T-kusy pro přístrojové instalační kanály

Rohy vnější pro přístrojové instalační kanály

Čištění, konzervace a ostatní chemie

Optické spojky

Spojky s ochranným kontaktem

Aktuality

Den s dodavatelem na pobočkách - BŘEZEN 2019

Navštivte naše pobočky a zhlédněte prezentace renomovaných dodavatelů. V rámci jednotlivých prezentací uvidíte novinky v sortimentu a máte jedinečnou možnost zkonzultovat Vaše dotazy přímo s odborníky. ...

Inovativní relé D-SERIES

S ohledem na Vaše požadavky na vyšší provozní spolehlivost a výkon spínacích prvků jsme vyvinuli novou řadu elektromechanických vazebních relé D-SERIES. ...

Značkové LED žárovky Philips za super ceny

Připravili jsme pro Vás jedinečnou nabídku LED žárovek Philips za bezkonkurenční ceny. ...

Newsletter